"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68Vul Uw e-mail in


Bevestig Uw e-mail

 

H. Catharina van Siëna, maagd en kerklerares, patrones van Europa - Feest

Heiligen van de dag : H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa (Feest),  H. Hugo de Grote van Cluny (gedachtenis),  H. Robertus van Molesmes (gedachtenis)

Lezingen van de dag

Overweging bij de lezing van vandaag : H. Catharina van Siëna
"Vader, Heer van hemel en aarde, ik loof U"

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-30.
In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen
verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen.
Ja, Vader, zo heeft het U behaagd.
Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader,
en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.
Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Bron : Petrus Canisius bijbelvertaling & vernieuwingen


 
©Evangelizo.org 2001-2017