"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Donderdag, 14 September 2017

H. Maternus van Keulen (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


+ 14 september ca 325 Keulen.
De eerste historisch aantoonbare bisschop van Keulen, wiens naam genoemd wordt in verband met een conflict met de donatisten. Was aanwezig op een Romeinse synode in 313 en op het concilie van Arles in 314. Volgens een 9e eeuwse legende uit Trier, nog verdedigd door St. Petrus Canisius, was hij een zoon van de weduwe van Nain, door Jezus opgewekt uit de dood. Hij zou daarna met 71 anderen, onder wie St. Eucharius en Valerius, door Petrus zijn uitgezonden om het Rijnland te bekeren. Hij zou dan de eerste bisschop van Trier, Keulen en Tongeren geweest zijn en de grondslag habben gelegd voor het bisdom Luik. De legende zegt verder dat hij met de staf van Petrus uit de dood werd opgewekt. In Walcourt zou hij een Mariabeeld hebben geplaatst dat zichzelf bij een brand in 1228 aan het vuur wist te ontworstelen. Op de 2e zondag van juni is het nog steeds deel van een bedevaart langs tientallen kapellen en kerken. Wordt vooral in Duitsland en Belgie vereerd.

Patr. van Tongeren, Trier, van wijnhandelaren, aangeroepen voor het gedijen van wijn.

Attr. met mijter (bisschop), twee andere mijters in de hand (drie bisdommen); kelk met drie hosties erboven (drie bisdommen); met drie kerken of een kerk met drie torens.De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2017