"Heer, naar wie zouden we gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven."; Johannes 6,68


 
                    

Donderdag, 14 September 2017

H. Notburga van Eben (gedachtenis)

image Meer informatie over de Heiligen van de dag


ca 1265 Rattenberg (Tirol) - 14 september 1313 slot Rottenburg.
Ook Notburga van Rattenberg genoemd. Was als dienstbode werkzaam in het huishouden van de graaf van Rottenburg en altijd bereid om hulp te bieden aan hen die nog armer waren dan zijzelf. Zo gaf ze heimelijk het overgebleven voedsel uit het ridderslot aan de armen. Hierna werkte ze in een boerengezin in het nabijgelegen Eben aan de Achensee, maar aan het eind van haar leven keerde ze terug naar slot Rottenburg omdat na haar vertrek hier van alles was misgelopen: de burchtvrouw overleed en in de stallen zag men haar geest. Na haar terugkeer ging het beter en gaf de burchtheer grote sommen geld aan de armen. Haar relieken werden in 1735 overgebracht naar de kerk van Eben, waar haar graf een bedevaartsoord is. Ze behoort tot de meest vereerde heiligen van Tirol en is soms een lokaal noodhelpster.

Patr. van boeren, dienstboden, maagden, vroedvrouwen; tegen veeziekten, van arbeidsrust, aangeroepen tegen alle noden van de landbouw, voor een voorspoedige bevalling.

Attr. als dienstbode, boven haar hoofd een sikkel (legende: een sikkel verdween uit haar handen toen ze moest werken en niet naar de kerk kon gaan; volgens anderen verdween de sikkel niet uit haar handen, maar bleef geheel los in de lucht hangen, toen zij hem ten hemel hief); met broden of kan in de schort (voedsel en drank die ze aan de armen gaf); lelie (maagdelijkheid); sleutelbos.

Icon. in boerenkleding met korenschoof en hooivork, meestal met een gescheurde schort en een tinnen kan, in Duitsland ook wel Notburgenkan genoemd. Ook draagt ze het brood en de dranken bij zich die zij uit eigen mond spaarde voor de armen.De Heiligen, Van der Linden
 
©Evangelizo.org 2001-2017